KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Erka Etkinlik ve Turizm A.Ş. (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde, Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplerle Topluyoruz

Kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya iş ortaklarımız ve anlaşmalı kuruluşlarımız tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi yoluyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle çağrı merkezi, internet sitesi veya mobil uygulamalar üzerinden topluyoruz.

Sizin; ad, soyadı, iletişim verisi, finansal veri, kimlik verisi, fotoğraf, pasaport ve geçerli vize bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak Şirketimiz ile kuracağınız ilişki kapsamında aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çeşitli kanallardan (online, çağrı merkezi, ofis satış vb.) müşterilerimize gezi, tur ve diğer etkinlikler kapsamında hizmetlerimizin sunulabilmesi,
 • Seyahat planlamalarınız, rezervasyonlarınızın, kiralamalarınızın ve uçuşlarınızın gerçekleştirilebilmesi,
 • Gerekli hizmetlerin verilebilmesi amacıyla operasyonel işlemlerin yürütülebilmesi,
 • Vize alınabilmesi amacı ile gerekli işlemlerin yürütülebilmesi,
 • Kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Satış sürecinin tamamlayıcı işlemi olarak fatura, irsaliye vb. yasal belgelerin düzenlenebilmesi, müşterimize iletilebilmesi ve tahsilat sürecinin yönetilebilmesi,
 • İnsan hayatının önemine binaen seyahat ve konaklama güvenliğinin temin edilerek sağlık koşullarının gereği gibi sağlanabilmesi,
 • Sipariş, kargo gönderimi, bilet teslimi gibi satış sürecinin ana operasyonlarının yönetimi ile bu konularda telefon sms ve e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden müşterilerimize bilgi iletilebilmesi,
 • Tüketici hukuku, elektronik ticaret hukuku, seyahat acentaları hukuku mevzuatında düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Satış öncesi, esnası ve sonrasında itiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
 • Sosyal medya, e-mail, web portal, web chat, telefon, whatsapp vb. sosyal iletişim kanalları, yüz yüze gibi iletişim araçları vasıtasıyla üyelik/abonelik/satış öncesi soru ve şikayetlerin yanıtlanabilmesi, müşteri veya müşteri adayımız tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi, ihtiyaç duyulabilecek hesaplamaların yapılabilmesi,
 • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,
 • Standart gereği sertifikasyonun sağlanabilmesi için akredite olmuş bağımsız firmalar tarafından denetim gerçekleştirilmesi, sonuçların tarafımıza bildirilebilmesi,
 • İnternet üzerinden gerçekleştirilen üyelik/alışveriş gibi işlemlerde tutulması gerekli olan bilgilerin saklanabilmesi,
 • Olası hukuki ihtilaflarda tüm hizmet geçmişi kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarımı

Kişisel verileriniz, adımıza ürün veya hizmet sağlayan taraflarla sizi ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için iş birliği içinde olduğumuz taraflar dahil olmak üzere bizimle olan ilişkinizin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi hususlarında destek aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz seyahatleriniz ve tarafınıza sunmuş olduğumuz hizmetler kapsamında zorunlu işlemlerin yapılabilmesi için yurtiçinde ve yurtdışında bulunan otel, havayolu şirketi, transfer şirketi ve benzeri tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 9. maddesinde belirtilen usul ve esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, operasyonel gerekliliklerin yerine getirilebilmesi ve mevzuat gerekliliklerine uygun hareket edilebilmesi amacı ile sınırlı olmak üzere;

 • Açık rızanızın bulunması, veya
 • Verilerin aktarıldığı ülkede Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı uyarınca yeterli koruma bulunması; veya
 • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda şirketimizin ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması halinde

yurt dışına aktarımı aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenme, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.

Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ticaret Unvanı :
Erka Etkinlik ve Turizm A.Ş.
E-posta Adresi :
İnternet Sitesi :
Mersis No :
0360-0337-8540-0001
Adres :
Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Cad. K Binası No:3 Giriş Kat 34805 Kavacık Beykoz/İstanbul
Bizigo Logo
Tüm kurumsal seyahat süreçlerinin takibini, yönetimini, raporlamasını, fatura ve destek işlemlerini tek bir yerden yapma olanağı sunan mobil seyahat platformudur.
arrow
Mice logo
Deneyimli ekibi ve kusursuz hizmet anlayışı ile binlerce kurumsal firmaya uçtan uca yenilikçi etkinlik yönetim hizmeti veren Erka Grubu markasıdır.
arrow
Bizigo
Uzman ve deneyimli bir kadro ile yazılım teknolojileri alanında hizmet veren bir Erka Grubu markasıdır.
arrow
Bizigo
Türk Hava Yolları ve Erka Grubu iş birliği ile turizm ve seyahat anlayışına yepyeni bir soluk getiren tatil paketi e-ticaret platformu, kullanıcılara yepyeni bir tatil deneyimi sunuyor.
arrow

Markalarımız

Bizigo Logo
Mice Logo
Bizigo
Bizigo Logo