İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Bölümü, ERKA GRUBU bünyesinde yer alan tüm markaları için merkezi bir yapı üzerinden seçme yerleştirme, ücretlendirme ve yan haklar, eğitim-gelişim ve organizasyonel süreçlerin yürütülmesi ile ilgili alanlarda doğru stratejilerle, hızlı ve etkin çalışmalar gerçekleştirmektedir.

ERKA GRUBU’nun İnsan Kaynakları Politikası’nın oluşturulmasındaki temel amaçlar;
- sektör içerisindeki insan kaynakları uygulamalarında en iyi örneklerden biri olmak
- insan kaynaklarıyla alakalı tüm süreçleri rekabet avantajı sağlayacak şekilde ve etkin yönetmek,
- koordinasyonu oluşturarak performans desteği sağlamaktadır.

İnsan kaynakları uygulamaları çerçevesinde, ERKA GRUBU’nun organizasyon yapısının stratejik plan ve hedefler doğrultusunda her daim dinamik ve rekabete hazır konumda olması büyük önem taşımaktadır.

ERKA GRUBU’nun insan kaynakları bakış açısında, doğru işe doğru insan, farklılıkların yönetimi, fırsat eşitliği, kişisel ve mesleki gelişim gibi değerler yer almaktadır.

Grubun kurum kültürü olarak benimsediği ve insan kaynakları vizyonunun en değişmez kaideleri arasında yer alan çalışan memnuniyeti, aidiyetinin sağlanması ve sürdürülmesi konuları üzerinde gerekli politikaları geliştirmeye devam etmektedir.

Organizasyon yapısının en değerli öğelerinden biri olan insan kaynağı çeşitliliğinin, entelektüel sermayesini oluşturduğu gerçeğini benimseyen ERKA GRUBU, insan kaynağı politikasının ırk, din, dil, cinsiyet ve cinsel tercih bazlı ayrım yapmaksızın tüm süreç ve uygulamalarında çalışanlara fırsat eşitliği sağlanmasına öncelik vermektedir. Ayrıca evrensel olarak kabul görmüş inşan hakları ilkelerini benimseyen ERKA GRUBU, çocuk işçi çalıştırılmasına ve zorla çalıştırmaya kesin olarak karşı bir tutumdadır.

ERKA GRUBU, insan kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarına hızlı ve etkin bir şekilde destek vermesi, tüm birimlerdeki verimlilik ve performansın artımını olumlu etkilemektedir.

© 2019 ERKA GRUBU Tüm Hakları Saklıdır.