BİLGİ GÜVENLİĞİ

ERKA GRUBU’NUN BİLGİ GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI
ERKA GRUBU olarak her zaman güvenilir ve kaliteli hizmet sunma gayreti içerisinde çalışmalar yapmaktayız. Bizi tercih eden tüm müşterilerimizin markalarımıza olan güveni sayesinde kendimizi her alanda daha da üst standartlara taşımaya çalışma gayretimizin en büyük sebebi budur. Bu değerler ERKA GRUBU çatısı altında bir bütün olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda geçerli olmaktadır.

Hizmetlerimizin hepsinde müşteri talep ve geri dönüşlerine büyük önem verilmekte olup, her bir müşterimize eş değer çözümler sunulmaktadır. ERKA GRUBU’na bağlı tüm markalarımız ile hizmet verdiğimiz müşterilerimizin memnuniyetleri öncelik alınarak sürekli kendimizi geliştirmeye devam etmekteyiz. Tüm süreçlerin getirdiği sorumlulukları tam olarak yerine getiriyor, bilgimizi en iyiye ve en yeniye doğru taşımaktayız.

Sürekliliğin ve devamlılığın önemini benimsemiş ve tecrübelerini buna göre sağlamlaştırarak geleceğe daha umutlu bakan bir grup olma yolunda büyük adımlar atmaktayız.

ERKA GRUBU olarak değerlerimize bağlıyız ve sunduğumuz hizmetlerimizde esas aldığımız güvenilirlik ve operasyonel mükemmellik ilkelerinden yola çıkarak grup bünyesinde kurduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi işletilmeye başlanmıştır.

BGYS ile müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, kamu kurumları, kanun koyucular ve düzenleyiciler ile karşılıklı güvene dayanan ilişkilerimiz daha da pekişmektedir. Hedefimiz bilgi güvenliğinin her daim sağlanması ve güvenlik süreçlerinin daha da iyileştirilmesi ile en üst seviyede verimliliğe en güvenli şekilde ulaşmayı sağlamaktır.

BGYS’NİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
ERKA GRUBU çatısı altında hali hazırda uygulanmakta olan bilgi güvenliği yaklaşımının ana unsuru olan bilişim sistemlerinin herhangi bir aksama yaşanmadan faaliyet göstermesi ve şirket içerisinde tutulmakta olan tüm bilgilerin ihtiyaç doğrultusunda;

  • ERKA GRUBU bilişim sistemlerinde saklanan ve işlenen bilginin yetkisiz ifşasının engellenmesi, bir başka deyişle bilgi güvenliğinin GİZLİLİK unsurunun tesis edilmesi,
  • Bilginin kazara ya da yetkisiz kişiler tarafından kasıtlı olarak değiştirilmeye veya silinmeye karşı korunması, bir başka deyişle bilgi güvenliğinin BÜTÜNLÜK unsurunun tesis edilmesi,
  • Bilginin gerek duyulduğunda yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanması, bir başka deyişle bilgi güvenliğinin ERİŞİLEBİLİRLİK unsurunun tesis edilmesi

olarak ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda kurulmuş olan BGYS’nin hedefleri şu şekilde belirlenmiştir:

  • Bilgi güvenliğine ilişkin hedefleri iş hedefleri ile uyumlu hale getirerek aynı zamanda iş stratejisinin bir parçası olmalarını sağlamak,
  • Başta müşteri bilgileri olmak üzere, tüm kritik şirket bilgilerinin ihtiyaçlara uygun ve yönetilebilir bir şekilde korunmasını sağlamak,
  • Kurumun bilgi iletişiminde bulunduğu iç ve dış tarafların beklentilerinin anlaşılması ve karşılanması ve bu süreçte doğan bilgi güvenliği ile ilgili risklerin tespit edilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlamak,
  • Tüm şirketi, paydaşları ve iş ortaklarını da içeren bir bilgi güvenliği anlayışını yerleştirmek,
  • Kritik süreçlerin ve sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planlarını ve sistemlerini geliştirmek ve bu kapsamda bilgi güvenliği unsurlarının sürekliliğini sağlamak,
  • Bilgi güvenliği ihlal ve zafiyetlerini etkin bir şekilde yönetmek, tekrarlamalarını engellemek adına gerekli aksiyonları almak,

ERKA GRUBU ve markalarının tabi olduğu tüm kanun, mevzuat, yönetmelik, tebliğ, vb. düzenlemelerden kaynaklanan bilgi güvenliğine dair beklentileri karşılamak, bunların düzenli takibi ve iyileştirilmesi için takip mekanizmalarını kurmak gibi aksiyonları almaktadır. ERKA GRUBU çalışanlarının her daim mahremiyetine saygı göstermeyi amaçlar ve gerçekleştirilen tüm işlemleri ERKA GRUBU bilişim sistemlerinde kullanarak, çalışanlar tarafından saklanan, işlenen, iletilen veya üzerinde çalışılan bilgiyi denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

© 2019 ERKA GRUBU Tüm Hakları Saklıdır.